Bacterioses dos carnívoros silvestres

  • Outreach publications
  • Dec, 2019

Cunha, M.V. & Reis, A.C. (2019) Bacterioses dos carnívoros silvestres. Revista Caça & Cães de Caça, 258, 30-31.

Summary:

Team

  • Bacterioses dos carnívoros silvestres Mónica Sofia Vieira Cunha Conservation in Socio-Ecological Systems - CSES